Home | In het nieuws | Bedrijfsrecherche | Schadeonderzoek verzekeringen | Security consultancy | Praktijkvoorbeelden | Eigen Publicaties

Strategisch Risico Beheer

Strategisch Risk management is vandaag de dag een belangrijk onderdeel in de borging van continuiteit van de organisatie. Het kennen en beheersen van risico's op vlak van beveiliging, scheiding van functionele, financiële en administratieve bevoegdheden kan veel problemen voorkomen. Bewustzijn is het begin van de oplossing.

Randvoorwaarden en core-business

Veel organisatie's zijn vooral gericht op de core-business. Produceren, verkopen, transporteren of diensten verlenen, Op zich logisch, maar hierdoor kunnen de randvoorwaarden die niet direct resultaat zichtbaar maken uit het oog verloren worden. Zo zijn beveiliging, veiligheid en integriteit noodzakelijke randvoorwaarden om een organisatie goed te laten functioneren.

Risco impact analyse

De consultants van Schalke & Partners maken een risico-analyse van alle processen, objecten en posities in de organisatie en bekijken wat de risico's concreet inhouden, welk impact een risico kan hebben, welke preventieve maatregelen mogelijk zijn en hoe bedreigingen in een aanvaardbaar risico kunnen worden omgezet. Denk bijvoorbeeld aan sabotages, inbraak, beroving, overvallen maar ook bescherming van informatie en mensen. Hierbij worden dus niet alleen de tastbare zaken bekeken maar bijvoorbeeld ook de informatiesystemen, netwerken en communicatiemiddelen. Er wordt ook rekening gehouden met aanrijtijden van politie, brandweer of beveiligingsdiensten. Daarnaast worden calamiteitenplannen samengesteld die escalatie voorkomen en ervoor zorgen dat controle snel wordt hervonden mocht een risico werkelijkheid worden.

Succes systematiek

Samen met directie, management en medewerkers worden de maatregelen door de gehele organisatie geïmplementeerd waarbij nadruk wordt gelegd op ondersteuning aan bedrijfsprocessen. Er wordt voorkomen dat de systematiek een ballast en onwerkbare situatie creeert. In tegendeel, wij zorgen ervoor dat de systematiek juist bijdraagt aan het succes van de onderneming.

Pre-employment Screening

Het is een bekend gegeven dat de kracht van een organisatie voor een belangrijk deel afhankelijk is van het personeel. De mens is tegelijkertijd echter ook de zwakste schakel in de organisatie. De keu Lees meer »

Inschrijven Nieuwsbrief

Ook u kunt te maken krijgen met een vorm van bedrijfscriminaliteit. Wij informeren u in deze periodieke mailing over nationale en internationale ontwikkelingen op dit terrein.
Inschrijven »

Vrijblijvende afspraak

Maak een vrijblijvende afspraak om uw zaak door te spreken. Het eerste uur wordt niet in rekening gebracht.
Maak nu een afspraak »

  Download brochure