Home | In het nieuws | Bedrijfsrecherche | Schadeonderzoek verzekeringen | Security consultancy | Praktijkvoorbeelden | Eigen Publicaties

Bedrijfsrecherche - Recherchebureau

Ondanks het feit dat ongeveer 40% van alle bedrijven jaarlijks te maken krijgt met interne criminaliteit, fraude, bedrog, diefstal etc. wordt een bedrijfsrecherche bureau nog beperkt ingeschakeld. Groot voordeel van een recherchebureau is echter dat wij uw zorg uit handen nemen en de problematiek adequaat aanpakken. Naast de financiële schade die fraude veroorzaakt zijn er ook immateriële gevolgen. Uw vertrouwen in uw medewerkers en het vertrouwen tussen uw medewerkers onderling kan ernstig worden geschaad. Uw continuïteit kan in gevaar komen en een open cultuur kan opeens omslaan naar een sfeer van wantrouwen.

Geschatte jaarlijks schade in het bedrijfsleven:

Er wordt voor ruim 2 miljard euro per jaar aan schade veroorzaakt door fraude, diefstal, corruptie, verduistering, verlies van capaciteit et cetera.

Door rechercheurs van Schalke & Partners - Bedrijfsrecherche in te schakelen binnen uw onderneming krijgt u een duidelijk beeld van de gang van zaken. Onze doelstelling is objectieve waarheidsvinding. Tijdens het onderzoek houden wij u steeds op de hoogte van ontwikkelingen en u ontvangt een gedegen rapport met alle onderzoeksbevindingen. De rapportage is zo opgesteld dat u deze kunt gebruiken in een strafrechtelijke of civiele procedure of als ondersteuning in een ontslagprocedure. Zo kan geleden schade beperkt blijven en/of de schade verhaald worden op de eventuele dader(s). Daarnaast geeft het u de mogelijkheid gerichte preventieve maatregelen te treffen.

Mogelijke onderzoeksmethoden en technieken:
  • Sporenonderzoek
  • Interviewen van getuigen, betrokkenen, verdachten
  • Gebruik van verborgen audio en/of video apparatuur
  • Telefoontaps
  • Forensic accountancy
  • Statische en dynamische observatie (mogelijk m.b.v. gps)
  • Handschrift analyse
  • Sweeping apparatuur
  • Et cetera.

Het is onze ervaring dat signalen die kunnen duiden op fraude te lang worden genegeerd en dat er terughoudendheid is om een bedrijfsrecherche bureau of onderzoeksbureau in te schakelen. Vaak blijkt echter dat het onderzoeksbureau veel meer ontdekt dan men vermoedde en is de schade vele malen groter dan aanvankelijk gedacht.

Inschrijven Nieuwsbrief

Ook u kunt te maken krijgen met een vorm van bedrijfscriminaliteit. Wij informeren u in deze periodieke mailing over nationale en internationale ontwikkelingen op dit terrein.
Inschrijven »

Vrijblijvende afspraak

Maak een vrijblijvende afspraak om uw zaak door te spreken. Het eerste uur wordt niet in rekening gebracht.
Maak nu een afspraak »

  Download brochure