Home | In het nieuws | Bedrijfsrecherche | Schadeonderzoek verzekeringen | Security consultancy | Praktijkvoorbeelden | Eigen Publicaties

Trainingen

De aanpak van fraude en het bevorderen van integriteit past in het beleid van het Deltaplan Aanpak Fraude bij Schadeverzekeringen zoals opgezet door het Verbond van Verzekeraars.

Door een hoger kennisniveau wordt de aanpak van verzekeringsfraude verbeterd. Voor verschillende verzekeraars trainen wij schadebehandelaars, fraude-coördinatoren en management op gebied van herkenning en aanpak van verzekeringsfraude.

Training op eigen dossiers

Wij leren uw medewerker de eigen dossiers op fraude-indicatoren te analyseren. Hierdoor kunnen de behandelaars sneller en effectiever om gaan met dossiers waar twijfels over bestaan. Door uw medewerkers deel te laten nemen aan deze trainingen ondersteunt en motiveert u hen bij het aanpakken en signaleren van fraude, vergroot u de pakkans van fraudeurs en vermindert u onterechte uitkeringen en verbetert u het bedrijfsrendement.

Inschrijven Nieuwsbrief

Ook u kunt te maken krijgen met een vorm van bedrijfscriminaliteit. Wij informeren u in deze periodieke mailing over nationale en internationale ontwikkelingen op dit terrein.
Inschrijven »

Vrijblijvende afspraak

Maak een vrijblijvende afspraak om uw zaak door te spreken. Het eerste uur wordt niet in rekening gebracht.
Maak nu een afspraak »

  Download brochure