Home | In het nieuws | Bedrijfsrecherche | Schadeonderzoek verzekeringen | Security consultancy | Praktijkvoorbeelden | Eigen Publicaties

Gezondheidsfraude onderzoek

In toenemende mate wordt door verzekerden gefraudeerd binnen polissen op bijvoorbeeld Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen maar ook als tegenpartij na bijvoorbeeld een verkeersongeval. Al sinds 1994 doet Schalke & Partners onderzoek naar dubieuze claims. Zo introduceerden wij in 1995 onder andere de term "Gezondheidsfraude" tijdens het door ons georganiseerde eerste seminar over dit onderwerp.

10% frauduleuze claims

Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat verzekeringmaatschappijen jaarlijks voor 1 miljard euro opgelicht worden door frauduleuze schadeclaims of misleiding bij de aanvraag van een verzekering of de aangifte van schade. Zo'n 10% van de claims is frauduleus. Dat is een ernstige en kostbare misstand die aangepakt moet worden. Schalke & Partners ondersteunt u bij het identificeren van mogelijke fraudeleuze claims en het onderzoeken daarvan.

Onderzoeksmodel - fraude-indicatoren

Door onze expertise en ervaring met opsporing van fraude heeft Schalke & Partners een model ontwikkeld voor het signaleren, onderzoeken, verzamelen van bewijslast voor de aanpak van onder andere gezondheidsfraude. Binnen dit model wordt rekening gehouden met actuele wetgeving, bestaande jurisprudentie, uitspraken van de Raad van Toezicht en de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek van het Verbond van Verzekeraars. Door onze jarenlange ervaring, analyse en bundeling van onze eigen analyse- en onderzoekservaringen met publieke cijfers hebben wij vele fraude-indicatoren ontdekt. De hierdoor opgebouwde kennis komt bij de onderzoeken uitstekend van pas.

Met de komst van sterk commerciële bureaus die verzekerden ondersteunen bij letselschade worden onevenredig hoge schadeclaims in de hand gewerkt waarbij fraude door sommige verzekerden niet wordt geschuwd. Schalke & Partners is bij uitstek expert in het onderzoek naar deze schades. Door het analyseren van twijfelachtige claims, het doen van onderzoek naar de feiten, omstandigheden en werkelijke situatie hebben wij sinds 1995 bij verschillende verzekeraars talloze frauduleuze claims geïdentificeerd. Hierdoor werd voorkomen dat fraudeurs onterecht uitkeringen ontvingen. Daarnaast kon in veel gevallen de onderzoekskosten op de fraudeurs worden verhaald.

Inschrijven Nieuwsbrief

Ook u kunt te maken krijgen met een vorm van bedrijfscriminaliteit. Wij informeren u in deze periodieke mailing over nationale en internationale ontwikkelingen op dit terrein.
Inschrijven »

Vrijblijvende afspraak

Maak een vrijblijvende afspraak om uw zaak door te spreken. Het eerste uur wordt niet in rekening gebracht.
Maak nu een afspraak »

  Download brochure