Home | In het nieuws | Bedrijfsrecherche | Schadeonderzoek verzekeringen | Security consultancy | Praktijkvoorbeelden | Eigen Publicaties

Inspectie- en Acceptatieonderzoek

Voor bijzondere situaties en verzekeringscontracten biedt Schalke & Partners inspectie-, acceptatie- en moraliteitsonderzoek aan. Afhankelijk van uw wensen en behoeften bieden wij u maatwerk aan met heldere en duidelijke rapportage waarna afweging mogelijk is voor het al dan niet accepteren van de aanvraag of het continueren van de polis.

Bestaande polissen

Binnen bestaande polissen met hoog financieel risico bij schade kan het noodzakelijk zijn jaarlijks de objecten binnen een polis te inspecteren op bijvoorbeeld brandveiligheid, inbraakbeveiliging, toegangscontrole etc. Daarnaast kunnen wij de uitvoering van afgesproken preventieve maatregelen verifieren middels auditing. Zo heeft u een objectief beeld van de staat van het object en kunt u eventueel de verzekerde bewegen preventieve maatregelen te nemen tegen risico's die (nog) niet voldoende zijn afgedekt.

Nieuwe polissen

Naast de beoordeling van de inhoudelijke aanvraag kunnen onze experts ook technische inspecties uitvoeren op bijvoorbeeld objecten die binnen de dekking van de polis moeten worden opgenomen. Specifieke aandachtspunten zoals brandveiligheid, inbraakpreventie, onderhoudsstaat van machines kunnen aan de orde komen. Zo heeft u een objectief beeld van de staat van het object voordat de verzekering wordt aangegaan.

Inschrijven Nieuwsbrief

Ook u kunt te maken krijgen met een vorm van bedrijfscriminaliteit. Wij informeren u in deze periodieke mailing over nationale en internationale ontwikkelingen op dit terrein.
Inschrijven »

Vrijblijvende afspraak

Maak een vrijblijvende afspraak om uw zaak door te spreken. Het eerste uur wordt niet in rekening gebracht.
Maak nu een afspraak »

  Download brochure