Home | In het nieuws | Bedrijfsrecherche | Schadeonderzoek verzekeringen | Security consultancy | Praktijkvoorbeelden | Eigen Publicaties

Security consultancy

De laatste jaren heeft Schalke & Partners zich verder gespecialiseerd in security gerelateerde adviestrajecten voor bedrijven. Gericht op bescherming tegen allerhande (criminele) risico's die de dagelijkse operatie kunnen bedreigen en zo rendement beinvloeden. Het beveiligen van terreinen, goederen, voertuigen en mensen wordt steeds belangrijker. Met de verdere uitbreiding van de EU door voormalige Oostbloklanden, een toename van terroristische aanslagen en steeds brutaler optreden van georganiseerde misdaad is een verdere verharding van de criminaliteit te verwachten.

Integraal veiligheidsbeleid

Het wordt voor u en uw organisatie van steeds groter belang veiligheidsrisico's te onderkennen en te beheersen. Daar waar mogelijk preventieve maatregelen te nemen, zowel strategisch als tactisch. Om deze ongewenste effecten zoveel mogelijk te beperken, biedt Schalke & Partners consultancy projecten aan voor onder andere het opstellen van solide integraal beveiligingsbeleid met maatwerk structurele en operationele maatregelen.

Security management

Onze experts op gebied van organisatie-advies, security management en security controlling leveren actieve bijdragen in dit veranderingsproces. Waar nodig wordt de hulp ingeroepen van externe deskundigen zoals IT security-experts en wordt het security-onderzoek versterkt door onze ondersteunende diensten. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het verrichten van onderzoeken naar (interne) diefstallen, fraude, chantage, sabotage en bedreigingen. De risico's voor uw bedrijfsprocessen worden geïnventariseerd en gerelateerd aan de bedrijfsgeschiedenis, huidige activiteiten en toekomstige ontwikkelingen. Op basis van deze inventarisatie wordt in overleg met management en directie een integraal beveiligingsplan opgesteld. Indien nodig bevat dit plan een overzicht van de technische en organisatorische maatregelen met de daaraan verbonden kosten.

Analyse, implementatie

Schalke & Partners verzorgt ook de implementatie en acceptatie waarbij de nodige aandacht wordt besteed aan de impact op uw organisatie. Hierin spelen alle onderdelen van het bedrijf een belangrijke rol. Door voorlichting, opleiding en training en aanpassing van bestaande procedures en richtlijnen wordt de implementatie en acceptatie afgerond. De beheersmaatregelen worden daarna geaudit om effect te kunnen meten en zonodig bij te sturen. Desgewenst verzorgen wij het interim security management.

Inschrijven Nieuwsbrief

Ook u kunt te maken krijgen met een vorm van bedrijfscriminaliteit. Wij informeren u in deze periodieke mailing over nationale en internationale ontwikkelingen op dit terrein.
Inschrijven »

Vrijblijvende afspraak

Maak een vrijblijvende afspraak om uw zaak door te spreken. Het eerste uur wordt niet in rekening gebracht.
Maak nu een afspraak »

  Download brochure