Home | In het nieuws | Bedrijfsrecherche | Schadeonderzoek verzekeringen | Security consultancy | Praktijkvoorbeelden | Eigen Publicaties

Moraliteitsonderzoek 'Due Diligence'

Bij het afsluiten van grote contracten, overnames of fusies is het van belang te weten met wie u eigenlijk zaken doet. Is uw toekomstige leverancier, afnemer of partner wel betrouwbaar en kan deze zijn afspraken met u wel nakomen. Vooral bij fusies en overnames spelen achtergrond, betrouwbaarheid en integriteit van de tegenpartij een cruciale rol. Toch blijken deze factoren in de praktijk nog te vaak onderbelicht.

Betrouwbaarheid en integriteit

Zicht op het financieel beleid is niet altijd duidelijk uit de verkregen handelsinformatie. Dit kan voor onaangename verrassingen zorgen wanneer later blijkt dat er informatie is achtergehouden tijdens contractbesprekingen.

Als aanvulling op de financiële en bedrijfsmatige informatie kan het dus zeker nuttig zijn de betrouwbaarheid van de tegenpartij te laten toetsen. De verstrekte informatie wordt onafhankelijk van de toekomstige partner, leverancier of afnemer geanalyseerd voordat overeenkomsten worden aangegaan.

Inschrijven Nieuwsbrief

Ook u kunt te maken krijgen met een vorm van bedrijfscriminaliteit. Wij informeren u in deze periodieke mailing over nationale en internationale ontwikkelingen op dit terrein.
Inschrijven »

Vrijblijvende afspraak

Maak een vrijblijvende afspraak om uw zaak door te spreken. Het eerste uur wordt niet in rekening gebracht.
Maak nu een afspraak »

  Download brochure